Als praktijk vinden wij het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de manier waarop u bent bejegend. In dat geval raden wij u aan om dit met ons te bespreken, zodat wij gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing. We geloven in een persoonlijke benadering en staan altijd open voor een gesprek.

Als het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Dit is een onafhankelijke klachtenprocedure die u in staat stelt om uw klacht over onze praktijk te uiten. Op die manier kunnen wij van uw klacht leren en onze dienstverlening verder verbeteren.

Heeft u vragen over onze klachtenregeling of wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op met ons!

Onze praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling KNGF. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan ons stelt.

Wilt u toch een klacht indienen?

Dat gaat dan volgens de procedure van de KNGF. Meer informatie is hier te vinden:

Klachtenregeling